Valors

QUALITAT i RESPONSABILITAT

Búsqueda de la excelencia

PROXIMITAT

Oferim un tracte personalitzat

INTEGRITAT

Som honestos i justos

COMUNICACIÓ

Informem, intercanviem parers, som transparents

CONFIANÇA i GRATITUD

Seguretat mútua

LIDERATGE i COL·LABORACIÓ

Ens esforcem a donar forma a un futur millor i potenciem el talent col·lectiu

Igualtat i Conciliació

Com a claus en l'èxit empresarial

MISSIÓ

Treballar per ajudar a les empreses a desenvolupar polítiques de Recursos Humans tendents al desenvolupament del talent i potencial del personal

VISIÓ

Ser l'empresa capdavantera en implementació de polítiques de recursos humans, basades en la gestió SMART del binomi empresa-treballador.

T’agrada i comparteixes la nostra filosofia? fes-nos arrivar el teu currículum. Et tindrem en compte. seleccion@rrhhintegral.com