Selecció de Personal

El servei de selecció està dissenyat per atendre les peticions específiques dels nostres clients. Pretenem en tot moment dissenyar processos de selecció amb els objectius ben definits, amb una descripció del lloc detallada, amb les competències exigides exposades de manera taxativa, per tal d’obtenir candidats que encaixin totalment al perfil pretès.

Quant millor equip humà tingui una empresa, millor serà aquesta.

Per això no dubtem a desplaçar-nos i visualitzar personalment el lloc a cobrir en cas d’existència d’aquest, o en participar en el disseny del lloc a crear. Aquesta informació és important per dur a terme un procés de selecció transparent on el candidat té clar que s’espera d’ell, el que repercuteix inevitablement en el bon fi del procés de reclutament i en la satisfacció del client.

Preservem la confidencialitat en tots els nostres processos de selecció.

 • Gestió de processos de selecció interns i externs.
 • Head Hunters.
 • Avaluació i anàlisi de necessitats.
 • Gestió de detenció i projecció de talent.
 • Gestió de la mobilitat interna.
 • Gestió de professionals en pràctica / becaris.
 • Disseny i desenvolupament de carreres professionals.
 • Descripcions de llocs de treball.
 • Desenvolupament de competències.
 • Avaluacions anuals.
 • Definició de formularis d’avaluació.
 • Publicació i gestió d’avaluacions mitjançant el portal de l’empleat.