Serveis

Gestió de Personal – Nòmines

Des del servei de gestió de personal, oferim la tramitació d’alta, baixa i variació de dades en Seguretat Social. Som entitat Autoritzada de l’Administració de la Seguretat Social. Confeccionem els rebuts de nòmina, liquidacions per cessament tant voluntari com no voluntari. Tramitem els processos de baixa mèdica tant els comuns com els professionals, així com fem seguiment dels controls que per part de la mútua d’AT / EP han de dur-se a terme.

+ Info

Selecció de Personal

El servei de selecció està dissenyat per atendre les peticions específiques dels nostres clients. Pretenem en tot moment dissenyar processos de selecció amb els objectius ben definits, amb una descripció del lloc detallada, amb les competències exigides exposades de manera taxativa, per tal d’obtenir candidats que encaixin totalment al perfil pretès.

+ Info

Formació de Personal

Des del servei de formació, analitzem tant necessitats específiques requerides pels nostres clients, com necessitats des d’un punt de vista sectorial. Confeccionem Plans de Formació a mida. Per al disseny dels mateixos ens desplacem a la seu del client, ja que és allà on podrem analitzar les accions formatives necessàries per a un creixement professional del personal. Per a nosaltres la gestió smart del binomi empresa – treballador és la clau de l’èxit d’una empresa i per això donem un paper fonamental a la formació professional.

+ Info

Jurídic

El servei jurídic, és una de les nostres insígnies. Els professionals que el conformen tenen dilatada experiència en l’assessorament jurídic legal I representació judicial. Especialistes en dret laboral, seguretat social i prevenció de riscos laborals, la qual cosa porta a defensar tant interessos empresarials com de particulars.

+ Info