Empresa

RRHH integral neix com un projecte innovador i integrador, que el seu màxim objectiu és pal·liar totes i cadascuna de les necessitats sorgides en els Departaments de Recursos Humans i sempre des de la màxima professionalitat, empatia, lleialtat, proactivitat, motivació i resiliència.

Entitat especialitzada en l'externalització de serveis de recursos humans.

Per això comptem amb un equip de professionals amb més de 20 anys d’experiència. Des de professors universitaris, a professionals amb brillants carreres professionals en multinacionals plenament consolidades en el mercat nacional i internacional, així com advocats amb carreres professionals consolidades en despatxos de reconegut prestigi. I tots ells, amb una cosa en comú, la passió per la Direcció i Gestió dels Recursos Humans.

A l’excel·lent equip de professionals, li unim les solucions tecnològiques que posem a disposició dels nostres clients, el que dinamitza i professionalitza més si és possible, la gestió integral de Recursos Humans.

RRHH integral com marca pertany a l’entitat RRHH INTEGRAL LEGAL SL, fundada el 2017.